Việt Nam

Hội Nghị Chuyên Đề Security 361O | Hà Nội, Việt Nam | Thứ Năm, Thứ Ba, 23 tháng 8, 2016, 8:30 am

Địa điểm: Khách Sạn JW Marriott Hanoi

ĐĂNG KÝ NGAY!

Trình bày nội dung thảo luận chi tiết từ nội dung thảo luận của ủy ban an ninh và các nghiên cứu tình huống doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo trong ngành, cũng như các nhà cung ứng CNTT hàng đầu, hội thảo Security 361° của Fortinet cung cấp nền tảng tương tác trong đó các nhà lãnh đạo trong ngành cùng động não và đưa ra những ý tưởng mới để giải quyết tổng thể những vấn đề hiện tại ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn. Năm nay, chúng tôi muốn mời bạn tham gia hội nghị chuyên đề cả ngày của chúng tôi khi chúng tôi tìm hiểu những điểm xâm nhập tiềm ẩn trong toàn bộ chuỗi giá trị mở rộng của tổ chức, bắt đầu từ nhà cung ứng, đại lý có ảnh hưởng, trong toàn bộ tổ chức- cả trực tuyến lẫn thực tế, đối tác kinh doanh và cuối cùng là khách hàng.

Đọc thêm


Hội Nghị Chuyên Đề Security 361° | Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016, 8:30 am

Địa điểm: Le Meridien Saigon

ĐĂNG KÝ NGAY!

Trình bày nội dung thảo luận chi tiết từ nội dung thảo luận của ủy ban an ninh và các nghiên cứu tình huống doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo trong ngành, cũng như các nhà cung ứng CNTT hàng đầu, hội thảo Security 361° của Fortinet cung cấp nền tảng tương tác trong đó các nhà lãnh đạo trong ngành cùng động não và đưa ra những ý tưởng mới để giải quyết tổng thể những vấn đề hiện tại ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn. Năm nay, chúng tôi muốn mời bạn tham gia hội nghị chuyên đề cả ngày của chúng tôi khi chúng tôi tìm hiểu những điểm xâm nhập tiềm ẩn trong toàn bộ chuỗi giá trị mở rộng của tổ chức, bắt đầu từ nhà cung ứng, đại lý có ảnh hưởng, trong toàn bộ tổ chức- cả trực tuyến lẫn thực tế, đối tác kinh doanh và cuối cùng là khách hàng.

Đọc thêm