Hội Nghị Chuyên Đề Security 361° | Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam | Thứ Năm, 25 tháng 8, 2016, 8:30 am

Lưu vào Lịch

Địa điểm: Le Meridien Saigon

 
Trình bày nội dung thảo luận chi tiết từ nội dung thảo luận của ủy ban an ninh và các nghiên cứu tình huống doanh nghiệp của các nhà lãnh đạo trong ngành, cũng như các nhà cung ứng CNTT hàng đầu, hội thảo Security 361° của Fortinet cung cấp nền tảng tương tác trong đó các nhà lãnh đạo trong ngành cùng động não và đưa ra những ý tưởng mới để giải quyết tổng thể những vấn đề hiện tại ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh hàng ngày của bạn. Năm nay, chúng tôi muốn mời bạn tham gia hội nghị chuyên đề cả ngày của chúng tôi khi chúng tôi tìm hiểu những điểm xâm nhập tiềm ẩn trong toàn bộ chuỗi giá trị mở rộng của tổ chức, bắt đầu từ nhà cung ứng, đại lý có ảnh hưởng, trong toàn bộ tổ chức- cả trực tuyến lẫn thực tế, đối tác kinh doanh và cuối cùng là khách hàng.
 
Time Topic Speaker
08:30 – 09:00 Registration  
09:00 – 09:20 Welcome Address and Fortinet Introduction Peerapong Jongvibool, Vice President, Fortinet Southeast Asia and Hong Kong
09:20 – 09:50 Keynote Presentation
Information Security status in Vietnam and the Needs of Information Security for Organisations.
Nguyen Trong Duong, Director, VNCert
09:50 – 10:30 Achieve business continuity by building a cyber-resilient company Alvin Rodrigues, Chief Security Strategist, APAC, Fortinet, Asia Pacific
10:30 – 10:50 Tea Break & Solution Showcase  
10:50 – 11:30 Cyber Threats Demonstration. An IT Manager’s Nightmare. Eric Chan, Pre-sales Consulting Director, Fortinet APAC
11:30 – 12:00

Top 10 Prevailing Threats by FortiGuard, Fortinet’s Threat Intelligence Group

Gavin Chow, Network Security Strategist, Fortinet APAC
12:00 – 13:00 Networking Lunch  
13:00 – 13:30 Industry Analyst Presentation
IT Security – Enabling Business Transformation
Lam Nguyen, Country Director, IDC Vietnam
13:30 – 14:00 Delivering Seamless, Intelligent & Powerful Security – Fortinet Security Fabric Matthew Kuan, Director of Solutions Marketing, Fortinet APAC
14:00 – 14:30 A Threat-Protect Perspective: a Step-by-Step Discussion on Utilizing Fortinet Security Solutions Wong Ching Ping, Snr Business Development Manager, Fortinet Southeast Asia and Hong Kong
14:30 – 15:00 Weather the next Cybersecurity storm with confidence Nicky Fang, Business Development, App & Sec, Spirent
15:00 – 15:15 Tea Break & Solution Showcase  
15:15 – 15:45 Customer Case Study  
15:45 – 16:15 Maintain an Aggressive Cyber Defence Posture by Leveraging on Fortinet Support and Services Alex Yap, TAC Manager, Fortinet, Southeast Asia and Hong Kong
16:15 – 16:30 Question and Answer  
16:30 – 16:35 Closing Address and Lucky Draw