การประชุมสัมมนา Security 361° | ประเทศไทย | 18 สิงหาคม 2559, 8:30 – 17:15 น.

บันทึกลงในปฏิทิน

สถานที่ :  โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท

 

ด้วยการอภิปรายเชิงลึกจากคณะวิทยากร พร้อมกรณีศึกษาที่ลึกซึ้งขององค์กรโดยผู้นำในวงการ ตลอดจนผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำ Security 361° ของ Fortinet เป็นเวทีเพื่อการปฏิสัมพันธ์ที่ผู้นำในวงการมาระดมสมองร่วมกันและสร้างสรรค์ความคิดใหม่ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจประจำวันของคุณในแบบองค์รวม ในปีนี้ เราขอเชิญคุณมาร่วมการประชุมสัมมนาแบบเต็มวันกับเรา เพื่อสำรวจประเด็นต่างๆ ด้านการโจมตีระบบที่อาจเกิดขึ้นในห่วงโซ่คุณค่าขยายผลขององค์กร ซึ่งเริ่มจากซัพพลายเออร์ หน่วยงานที่มีอิทธิพล ตลอดทั้งองค์กรทั้งทางออนไลน์และที่มีตัวตนจริง พันธมิตรทางธุรกิจ และท้ายสุดคือลูกค้า

 
 
Time Topic Speaker
08:30 – 09:00 Registration  
09:00 – 09:20 Welcome Address and Fortinet Introduction Peerapong Jongvibool, Vice President, Fortinet Southeast Asia and Hong Kong
09:20 – 09:50 Keynote Presentation
Utilize Shared Security Information Across the Nation to Improve National Cyber Security
Dr. Sak Segkhoonthod, President and CEO, Electronic Government Agency 
09:50 – 10:30

Achieve business continuity by building a cyber-resilient company

Alvin Rodrigues, Chief Security Strategist, APAC, Fortinet, Asia Pacific

10:30 – 10:50 Tea Break & Solution Showcase  
10:50 – 11:30 Cyber Threats Demonstration. An IT Manager’s Nightmare. Eric Chan, Pre-sales Consulting Director, Fortinet APAC
11:30 – 12:00 Risk Management in a Hyperconnected World – Network Security Policy Management ShiKwang Jang, Technical Director, Firemon APAC
12:00 – 12:30 Top 10 Prevailing Threats by FortiGuard, Fortinet’s Threat Intelligence Group Gavin Chow, Network Security Strategist, Fortinet APAC
12:30 – 13:30 Networking Lunch  
13:30 – 14:00 Industry Analyst Presentation
IT Security – Enabling Business Transformation
Michael Araneta, Associate Vice President, IDC Financial Insights
14:00 – 14:30

Delivering Seamless, Intelligent & Powerful Security – Fortinet Security Fabric

Matthew Kuan, Director of Solutions Marketing, Fortinet APAC
14:30 – 15:00 A Threat-Protect Perspective: a Step-by-Step Discussion on Utilizing Fortinet Security Solutions Wong Ching Ping, Snr Business Development Manager, Fortinet Southeast Asia and Hong Kong
15:00 – 15:15 Tea Break & Solution Showcase  
15:15 – 15:45 Customer Case Study: AIS Business Solutions  Wirote Kreetarat, Corp. Data N/W Solution Consultant Manager, AIS
15:45 – 16:15 Maintain an Aggressive Cyber Defence Posture by Leveraging on Fortinet Support and Services Leong Lai Kuan, Customer Support Director, Fortinet Southeast Asia and Hong Kong
16:15 – 16:45 Question and Answer  
16:45 – 16:55 Closing Address and Lucky Draw