ในงาน Security 361° ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 นี้ Fortinet จะนำเสนอวิธีการพัฒนาองค์กรให้มีภูมิต้านทานในโลกไซเบอร์ด้วยมุมมองแบบองค์รวมและสามารถนำไปใช้งานได้จริง กิจกรรมในงานสัมมนาจะดำเนินไปในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ โดย Fortinet พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิเคราะห์จะกล่าวถึงกระแสความนิยมในปัจจุบันและข้อมูลเบื้องลึก ตลอดจนให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรับผิดและความรับผิดชอบ การลดความเสี่ยง การบรรเทาภัยคุกคาม และการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในการบริหารธุรกิจ