ประเทศไทย • เวียดนาม • ฟิลิปปินส • สิงคโปร • อินโดนีเซีย • เกาหลีใต • มาเลเซีย • ประเทศจีน • ฮ่องกง • ออสเตรเลีย

ความก้าวหน้าของปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโลกไซเบอร์

Security 361° คืองานสัมมนาชั้นนำในด้านความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งจัดขึ้นโดย Fortinet ใน 14 เมืองทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Fortinet จะนำเสนอวิธีการพัฒนาองค์กรให้มีภูมิต้านทานในโลกไซเบอร์ด้วยมุมมองแบบองค์รวมและสามารถนำไปใช้งานได้จริง

กิจกรรมในงานสัมมนาจะดำเนินไปในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ โดย Fortinet พันธมิตรผู้ให้การสนับสนุน องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนนักวิเคราะห์จะกล่าวถึงกระแสความนิยมในปัจจุบันและข้อมูลเบื้องลึก ตลอดจนให้คำแนะนำที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงเกี่ยวกับการบริหารจัดการธุรกิจของท่านด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายทั้ง การลดความเสี่ยง การบรรเทาภัยคุกคาม และการตรวจสอบระบบความปลอดภัยในระบบเครือข่าย ไม่ต้องคิดนาน มาดูกิจกรรมงานสัมมนาทั้งหมดกันเลย!

ความก้าวหน้าของปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับโลกไซเบอร์

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิ เว็บ คลาวด์ โซเชียลมีเดีย โมบิลิตี และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things – IoT) มีการพัฒนาและนำมาใช้งานกันอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

ภาคธุรกิจ ชิ้นส่วนอุปกรณ์ ตลอดจนตัวบุคคลต่างใช้งานเทคโนโลยีเหล่านี้ ส่งผลให้ปริมาณการสร้าง จัดระบบมาตรฐาน และประสานงานข้อมูลขยายตัวเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด ข้อมูลดังกล่าวคือสายเลือดของทุกกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั่วโลกอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต และเอ็กซ์ทราเน็ต รวมถึงกิจกรรมระหว่างบุคคล ระบบ และอุปกรณ์ที่สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติ

ภูมิคุ้มกันในโลกไซเบอร์จึงจะมีบทบาทสำคัญในการช่วยใภาครัฐควรจะต้องทบทวนระบบรักษาความปลอดภัยที่มีใช้งานอยู่ในปัจจุบันในการต่อสู้กับภัยคุกคามในโลกไซเบอร์ โดยที่ยังคงส่งมอบบริการและนวัตกรรมทางธุรกิจได้อย่างไม่มีสะดุด ขณะที่ผู้ใช้งานห้กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจและทุกคนเองก็ต้องพิจารณาว่า จะรักษาข้อมูลส่วนตัวและบริหารจัดการตัวตนในโลกออนไลน์ของเราให้มีความปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไร

สมัครสมาชิกเพื่อรับข่าวสาร

ผู้สนับสนุนที่เข้าร่วมงาน

ผู้สนับสนุนที่ร่วมแสดงสินค้า